Index

Heldring College

Hoofdstuk 7 Activiteiten

Introductie van het eerste en tweede leerjaar

Het schooljaar begint voor de leerlingen van de onderbouw met een introductieprogramma van enkele dagen. Er wordt onder leiding van de mentor een programma gevolgd waarin kennismaking en groepsvorming, afspraken en regels, ontspanning en creativiteit elkaar afwisselen.

Debatteren

Ieder jaar neemt een aantal leerlingen van het derde leerjaar deel aan het Haags vmbo-debat. Hiervoor krijgen zij ondersteuning tijdens de lessen maatschappijleer. Daarnaast krijgen zij ook een training via het Debat-Bureau. Zowel in 2018 als in 2019 wisten de leerlingen van Heldring College de eerste prijs te winnen! Dit jaar werd het Nederlands Kampioenschap helaas afgeblazen in verband met de Corona crisis.

We werken, samen met een aantal andere vmbo-scholen, in een project om debatteren als leerlijn in alle leerjaren een plek te geven in het onderwijsprogramma.

Kunstzinnige projecten

De school organiseert regelmatig projecten op het gebied van theater, beeldende vorming, dans en muziek. Ook worden musea bezocht.

Sport en spel

Het Heldring College organiseert  veel activiteiten op het gebied van sport en spel. Dit jaar wordt het programma aangepast. Binnen de mogelijkheden zal hier op een creatieve manier mee om worden gegaan. Aan het begin van het schooljaar staat er een survival dag op het programma voor leerlingen uit het 3e leerjaar. Ook is er voor de leerlingen uit leerjaar 2 een sportdag. Of deze activiteiten doorgang kunnen vinden is op dit moment nog niet bekend. Het schooljaar wordt afgesloten met de “Heldring Olympics”. Dit is een sportdag die in de buitenlucht plaatsvindt en waaraan leerjaar 1 t/m 3 deelneemt. Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog verschillende sporttoernooien. Om afscheid te nemen van onze examenkandidaten wordt er een beachdag georganiseerd.

Naschoolse activiteiten

Ieder schooljaar wordt er aan de leerlingen een keuze in naschoolse sport- en kunst- en dansworkshops aangeboden. De leerlingen kunnen geheel gratis deelnemen.

Schoolfeesten

Voor alle leerjaren worden schoolfeesten georganiseerd. De leerlingenraad speelt een actieve rol bij het organiseren hiervan.

Excursies en schoolreizen

Jaarlijks gaan de eerste en tweede klassen op schoolreis naar een attractiepark. De derde klassen gaan op wegweek naar het buitenland. Deze wegweek is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De schoolleiding kan in zeer bijzondere gevallen de leerling vrijstelling geven voor de wegweek.

Leerlingenparticipatie

Op diverse gebieden betrekken we onze leerlingen bij de school, o.a. in de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en bij de organisatie van de open dagen. Daarnaast kunnen zij zich vanaf klas 3 inzetten als ‘streetwatcher’. Ook hebben wij een vlogteam en een hospitality – en facilityteam waarin leerlingen ondersteunende en representatieve taken verrichten. Deze laatste twee teams zijn opgenomen in het programma van de bovenbouw.

Lesrooster en lestijden

Het lesrooster is voor leerlingen en ouders in te zien via Magister. De lessen worden ingeroosterd tussen 8.00 uur en 16.15 uur. Leerlingen dienen hiermee rekening te houden als ze een bijbaantje hebben of op een sportvereniging zitten. Tijdens stages, excursies, projecten en andere ‘buitenlesactiviteiten’ kan de schooltijd afwijken en de schooldag langer zijn. Leerlingen zijn verplicht aanwezig te zijn vanuit de wet op de leerplicht.

Onder- en bovenbouw hebben gescheiden pauzes. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen allemaal een prettige plek hebben om te pauzeren. Op ons buiten pauzeterrein kunnen ze ook een balletje trappen of tafeltennis spelen. Leerlingen mogen vanwege de veiligheid niet in de pauzes van het terrein af.

Lesuitval

Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij onvoorziene lesuitval streven we er naar de lessen aan te laten sluiten. Soms wordt een invalles gegeven. Mocht een tussenuur ontstaan, dan kunnen de leerlingen onder toezicht gebruikmaken van de kantine, het studiecentrum of van het schoolplein. De dagelijkse roosterwijzigingen worden op een beeldscherm in de kantine getoond en staan ook op Magister.