Index

Heldring College

Hoofdstuk 12 De gezondheid van uw kind

12.1 Onderzoeken en begeleiding van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).  Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders de plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

12.2 Gezondheidsonderzoek Voortgezet Onderwijs en Jongerenconsult

Op het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen twee gezondheidsonderzoeken aangeboden. Het eerste gezondheidsonderzoek vindt plaats in de 1e klas vmbo en 2e klas havo/vwo. Alle leerlingen krijgen een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Tijdens deze afspraak wordt gesproken over groei, ontwikkeling en leefwijze. Het tweede onderzoek (jongerenconsult) is voor de 3e klas vmbo en de 4e klas havo/vwo en start met een Check Up door het invullen van een vragenlijst. Deze lijst geeft direct feedback over de eigen gezondheid. Een aantal leerlingen wordt naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst of indien de leerling dit zelf verzoekt een gesprek aangeboden met de jeugdverpleegkundige. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.jongerenconsult.nl.

Extra ondersteuning

Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor het CJG: 0800-2854070. Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

12.3 Vaccinaties

Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. Meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

12.4 Gegevens van uw kind

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer uw kind niet verschenen is op de afspraak, neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl