Index

Heldring College

Hoofdstuk 14 Het team

14.1 Team in speciale functie

Schoolleiding

 • Mw. A. van Waardhuizen, directeur
 • Mw I. Gulink, teamleider leerjaar 1
 • Hr. I.G. Ishaak, teamleider leerjaar 2
 • Hr. E. Wijler, teamleider klas 3 en 4 E&O / Theoretische Leerweg
 • Hr. S. Stuut, teamleider klas 3 en 4 Z&W
 • Hr. R. Schreuder, kwaliteitsmanager

Coördinator passend onderwijs

 • Mw. A. van Dijk

Leerlingenbegeleider

 • Mw. J. Ali

Decaan

 • LAG Mw. M. Lagendijk

Vertrouwensdocenten

 • PTK Mw. J. Praktiek (voor leerlingen)
 • BLK Mw. S. Balkaran (voor leerlingen)