Index

Heldring College

Hoofdstuk 3 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

3.1 Onderbouw

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Loopbaanoriëntatie omvat alles wat een leerling helpt zich voor te bereiden op de toekomstige studierichting of baan. Vanaf klas 1 wordt hier aandacht aan besteed. In het rooster van klas 2 is een speciaal lesuur lob opgenomen. Aan het eind van leerjaar 2 moeten de tweedeklassers immers kiezen in welke sector ze door willen gaan in de bovenbouw. In klas 3 en 4 zit de loopbaanbegeleiding grotendeels verweven in de lesmethode en in de stages. De mentor, de decaan en de vakdocenten hebben een adviserende en begeleidende rol in lob.

De voornaamste zaken in het lob-pakket zijn:

 • (snuffel)stages
 • projecten zoals sollicitatietrainingen door externe bedrijven
 • beroepskeuzetesten (online)
 • informatiebijeenkomsten

Leerlingen in klas 1 en 2 worden in de eerste twee weken van het schooljaar getest op taal en rekenen. Waar nodig wordt meteen hulp ingezet.

3.2 Bovenbouw

Na leerjaar 2 kunnen de leerlingen bij ons kiezen uit twee profielen:

 • economie en ondernemen.
 • zorg en welzijn

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Wat de profielen voor de leerlingen zo leuk maakt, is dat zij meer kunnen kiezen en dat zij meer kansen krijgen om te onderzoeken welke opleiding na onze school en welk beroep bij hen past.

Profiel economie en ondernemen

Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo vakken die samenhangen met het profiel: economie en wiskunde.

Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules

 • administratie
 • commercieel
 • logistiek
 • secretarieel

3.3 De beroepsgerichte keuzevakken

In leerjaar 3 en 4 worden zowel bij de basis- als de kaderberoepsgerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken aangeboden. De school heeft twee beroepsgerichte keuzevakken per niveau vastgesteld. De overige twee beroepsgerichte keuzevakken mag de leerling zelf kiezen. Wil je meer van het vakgebied economie en ondernemen weten, dan kiest de leerling voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar de leerling kan ook kiezen voor keuzevakken die ze kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen keuzes kunnen maken. Dit motiveert en zorgt ervoor dat de leerlingen zichzelf beter leren kennen en zo goede vervolgstappen kunnen maken.

De keuzevakken buiten het profiel economie en ondernemen

 • voorkomen van ongevallen en ehbo
 • facilitaire dienstverlening: inrichting en catering
 • kennismaking met uiterlijke verzorging
 • recreatie
 • wereldkeuken

Profiel zorg en welzijn

Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo vakken die samenhangen met het profiel: biologie en wiskunde.

3.4 Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling heeft de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules

 • mens en gezondheid
 • mens en omgeving
 • mens en activiteit
 • mens en zorg

De keuzevakken buiten het profiel zorg en welzijn

 • ondernemen
 • officemanagement
 • webshop
 • geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Bovenbouw – vmbo theoretische leerweg / mavo

Heldring College biedt een volwaardige opleiding aan in de theoretische leerweg (tl)/ mavo. Deze opleiding start in leerjaar 3 en is bedoeld voor leerlingen die door- en opgestroomd zijn vanuit onze kgt-klassen. Deze leerlingen kunnen met het tl-diploma instromen in het mbo op niveau-4 of zij kunnen een havo-opleiding gaan volgen.

“Wij willen de leerlingen stimuleren om hun talenten te gebruiken”