Index

Heldring College

Hoofdstuk 6 Scholen op de kaart

6.1 Geslaagde leerlingen

Via de website https://www.scholenopdekaart.nl/  geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties zoals examenresultaten, doorstroom van leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen en veiligheid op school. Hieronder ziet u de kwaliteit van ons onderwijs met betrekking tot het percentage geslaagde leerlingen van de afgelopen schooljaren.

6.2 Opbrengsten

In onderstaand schema een overzicht van de resultaten van het afgelopen schooljaar. Van de categorieën niet bevorderd en geen diploma zal een deel het jaar overdoen op het Heldring College, terwijl een deel de studie in een andere onderwijsinstelling zal voortzetten.

De resultaten van het afgelopen schooljaar / Bevorderd
start 19/20 bevorderd of geslaagdbevorderd of geslaagdbevorderd en naar andere schoolbevorderd en naar andere school
aantal aantal %aantal %
Leerjaar 11031009733
Leerjaar 297919433
Leerjaar 31521389100
Leerjaar 4121121100
De resultaten van het afgelopen schooljaar / Niet bevorderd
niet bevorderdniet bevorderdgeen diploma geen diploma
aantal%aantal%
Leerjaar 10000
Leerjaar 23300
Leerjaar 314900
Leerjaar 40000